Екип

Идеята, която вдъхнови екипа ни да изградим ADVANCE като едно различно място за обучение, предпочитано от хората на новото време, е да насърчаваме напредъка на отделната личност, да спомагаме за възпитаването на положителни ценности, да подкрепяме цялостното, пълноценно развитие на отделния човек и така, на свой ред, да бъдем полезни за развитието и напредъка на цялото ни общество.

Всичко това постигаме като комбинираме съвременни ефективни методики на обучение, обусловена от технологичните новости интерактивна среда и екип от професионалисти с дългогодишен опит и индивидуален подход към способностите на всеки ученик.

Ние вярваме, че идеите, които ни водят, и целите, към които сме устремени, превръщат ADVANCE в пряк път към успеха!

Екипът на ADVANCE

Попитай ни