Image--0

Представяме Ви Компютърна Академия „IT Step”

„IT Step” е международна компютърна академия, оперираща в 13 държави на три континента. Академията отвори врати през лятото на 2015 година и в България. От месец ноември стартират обучения в трите основни направления – Разработване на софтуер, Мрежови технологии и системно администриране и Компютърна графика и дизайн. В 3-те направления могат да се обучават хора между 15 и 55 годишна възраст.


Компютърна Академия „ IT Step” си поставя за цел да подготви дизайнери, програмисти и мрежови специалисти като осигури най-актуализираната информация, отнасяща се за новите технологии. Чрез много практика и упражнения на придобитите знания, академията въвлича своите курсисти в дълбините на IT сферата и им помага да се реализират професионално в направлението, което са избрали.


В „IT Step” се обръща внимание и на по-малките, интересуващи се от компютри. Всяко дете между 9 и 14 години може да стане част от Малката Компютърна Академия на „IT Step”. Децата в Академията са разделение в две възрастови групи. Първата група обхваща деца между 9 и 12 години, като деца на 7 и 8 години също биха могли да се обучават. Втората група обхваща деца между 13 и 14 години. Обучението в Малката компютърна академия на „IT STEP” развива логическото мислене на децата чрез множество логически игри и упражнения.


Освен това, Академията организира безплатни открити уроци, работилнички и презентации за деца на различни теми, свързани с анатомията на компютъра, рисуването, дизайна, създаването на игри и много други.
http://itstep.bg/za-akademiyata/
https://www.facebook.com/itstep.bg

Попитай ни