Индивидуално обучение

Програма One2One

Обучение, изцяло съобразено с Вашите потребности и нужди. Ние сме достатъчно гъвкави, за да реализираме най-удобната за Вас програма.

Предимства:

 • Ефективна работа върху развитието на четирите езикови умения – слушане с разбиране, четене, говорене и писане.
 • Получавате специално разработена индивидуална програма на обучение, която е максимално адаптирана към Вашите езикови потребности и цели.
 • Работите с оригинална учебна система и допълнително подбрани за Вас учебни материали, съобразно езиковото Ви ниво според Обща Европейска езикова рамка.
 • Сами организирате времето си за обучение – посещения, брой часове и продължителност.
 • Концентрирана работа по поставените от Вас цели и реализирането им в кратък срок.
 • Вниманието на преподавателя е насочено изцяло към Вашата индивидуална работа.

Какво умеете и знаете след приключване на обучението си:

 • Повишавате езиковото си ниво съобразно четирите основни езикови умения.
 • Четете адаптирана за нивото английска литература.
 • Умеете да слушате активно с разбиране и да разграничавате основната информация в разговор или текст.
 • Можете да се изразявате с лекота при общуването си в различни сфери в ежедневието.
 • Можете да се изразявате в писмена форма, която отговаря на съответното езиково.
 • Чувствате се по-уверени в комуникацията на английски език.
 • Определяте следващите си цели за достигане на по-високо езиково ниво.

Попитай ни