ПУБЛИКАЦИИ

Какво препоръча Дияна Василева в рубриката ни „Преподавателите на АДВАНС съветват” по темата „Как трябва ЕФЕКТИВНО да се пише домашната работа?”

Автор: Дияна Василева

Ученикът слага учебниците и тетрадките на масата;

Преглежда какво е записано в тетрадката и в тетрадката-речник; припомня си кои страници са работени по време на час в учебника и си препрочита съответните текстове;

В две последователни публикации в рубриката „Преподавателите на АДВАНС съветват”, Дияна Василева - член на академичния съвет и преподавател в учебен център АДВАНС Бели брези, ще даде мнение за ефективна самоподготовка и ще препоръча ефективен метод при подготовката на домашна работа.

Автор: Дияна Василева

Ефективна самоподготовка

Защо е важно дори и най-малките ученици да пишат домашно?

Въпреки че в часовете по английски език в АДВАНС децата многократно повтарят новите думи и граматика, това време и усилие съвсем не са достатъчни за придобиването на нови и трайни знания.

Рени Манджукова, Ръководител академична дейност в учебен център Каблешков, дава съвети за това как да стимулираме самостоятелността у децата ни при писането на домашна работа:

Най-важното нещо относно писането на домашна работа е да научим децата каква е целта й, а именно - да затвърдят наученото в час. Ето защо, за да избегнем механичното писане, е нужно да осигурим на децата си атмосфера, в която те да са напълно съсредоточени и да им дадем нужното време, за да могат да обмислят това, което правят. Ако домашното е направено набързо и повърхностно, то губи смисъла си.

Елена Гаджева, Ръководител академична дейност в учебен център Плиска, отправя своята първа препоръка към нашите родители:

Насърчавайте самостоятелност!

Важно е децата да усещат, че сами са отговорни за вещите и самоподготовката си.

Когато децата срещнат трудности, подсещайте ги да разглеждат внимателно всичко, работено в час през изминалите занятия, да отворят помагалата си и да ги разгледат внимателно. Ако те продължават да се затрудняват, нека се консултират с преподавателя си.

Ето какво споделя Рени Манджукова за рубриката ни "Преподавателите на АДВАНС съветват". Тя е Ръководител академична дейност в учебен център АДВАНС Каблешков и днес продължава поставената от Елена Гаджева тема 


"Родители и преподаватели – доверени партньори по пътя на израстването на нашите деца".

Автор: Рени Манджукова


Изучаването на чужд език е непрестанен процес, който не започва и свършва с писането на домашна работа и посещенията на часовете в АДВАНС.

Попитай ни