ПУБЛИКАЦИИ

Рени Манджукова, Ръководител академична дейност в учебен център Каблешков, дава съвети за това как да стимулираме самостоятелността у децата ни при писането на домашна работа:

Най-важното нещо относно писането на домашна работа е да научим децата каква е целта й, а именно - да затвърдят наученото в час. Ето защо, за да избегнем механичното писане, е нужно да осигурим на децата си атмосфера, в която те да са напълно съсредоточени и да им дадем нужното време, за да могат да обмислят това, което правят. Ако домашното е направено набързо и повърхностно, то губи смисъла си.

Елена Гаджева, Ръководител академична дейност в учебен център Плиска, отправя своята първа препоръка към нашите родители:

Насърчавайте самостоятелност!

Важно е децата да усещат, че сами са отговорни за вещите и самоподготовката си.

Когато децата срещнат трудности, подсещайте ги да разглеждат внимателно всичко, работено в час през изминалите занятия, да отворят помагалата си и да ги разгледат внимателно. Ако те продължават да се затрудняват, нека се консултират с преподавателя си.

Ето какво споделя Рени Манджукова за рубриката ни "Преподавателите на АДВАНС съветват". Тя е Ръководител академична дейност в учебен център АДВАНС Каблешков и днес продължава поставената от Елена Гаджева тема 


"Родители и преподаватели – доверени партньори по пътя на израстването на нашите деца".

Автор: Рени Манджукова


Изучаването на чужд език е непрестанен процес, който не започва и свършва с писането на домашна работа и посещенията на часовете в АДВАНС.

През месец август ви представихме Елена Гаджева или позната на нашите ученици като "Мис Ели". Тя е Ръководител академична дейност в учебен център АДВАНС Плиска и днес поставя началото на рубриката ни "Преподавателите на АДВАНС съветват".


"Родители и преподаватели – доверени партньори по пътя на израстването на нашите деца"

Автор: Елена Гаджева


В Образователен център АДВАНС вярваме, че наша цел и мисия към децата е не само да ги обучаваме по английски език, но и да вземем активно участие в процеса на възпитанието и израстването им в едни млади, активни, амбициозни, но най-вече щастливи млади хора.

Попитай ни