ПУБЛИКАЦИИ

Наръчник за международен сертификат по английски език. Какви са разликите?

Автор: Денис Асенова – Ръководител Академична дейност в учебен център Бели Брези и отговорник Сертификатна подготовка в АДВАНС

Сертификатите по английски език са от квалификациите, които всеки човек трябва да притежава. Различните институции (университети и работодатели) изискват различни сертификати в зависимост от степента и специалността, за които кандидатствате. Най-често срещаните сертификати са FCE, CAE, CPE и IELTS.

Наръчник за кандидатстване в чужбина

Автор: Денис Асенова – Ръководител Академична дейност в учебен център Бели Брези и отговорник Сертификатна подготовка в АДВАНС

Първото истински важно решение, пред което всеки млад човек се изправя е изборът къде да продължи своето обучение и в каква насока. Опитът показва, че за щастие младите хора в България са доста амбициозни и все по - често започват да мислят за това около 1-2 години преди да завършат средното си образование.

Какво препоръча Дияна Василева в рубриката ни „Преподавателите на АДВАНС съветват” по темата „Как трябва ЕФЕКТИВНО да се пише домашната работа?”

Автор: Дияна Василева

Ученикът слага учебниците и тетрадките на масата;

Преглежда какво е записано в тетрадката и в тетрадката-речник; припомня си кои страници са работени по време на час в учебника и си препрочита съответните текстове;

В две последователни публикации в рубриката „Преподавателите на АДВАНС съветват”, Дияна Василева - член на академичния съвет и преподавател в учебен център АДВАНС Бели брези, ще даде мнение за ефективна самоподготовка и ще препоръча ефективен метод при подготовката на домашна работа.

Автор: Дияна Василева

Ефективна самоподготовка

Защо е важно дори и най-малките ученици да пишат домашно?

Въпреки че в часовете по английски език в АДВАНС децата многократно повтарят новите думи и граматика, това време и усилие съвсем не са достатъчни за придобиването на нови и трайни знания.

Рени Манджукова, Ръководител академична дейност в учебен център Каблешков, дава съвети за това как да стимулираме самостоятелността у децата ни при писането на домашна работа:

Най-важното нещо относно писането на домашна работа е да научим децата каква е целта й, а именно - да затвърдят наученото в час. Ето защо, за да избегнем механичното писане, е нужно да осигурим на децата си атмосфера, в която те да са напълно съсредоточени и да им дадем нужното време, за да могат да обмислят това, което правят. Ако домашното е направено набързо и повърхностно, то губи смисъла си.

Попитай ни