Тормозът в училище и как да го предотвратим

Тормозът в училище е тема, засягаща целият свят, а също така, е и един от най-големите проблеми.
Случаите на тормоз често биват игнорирани или толерирани от учителите и децата, когато са …