ADVANCE in Skills

Програмата ADVANCE in Skills  има за цел да подпомогне гимназистите да се ориентират в професионален план, като ги запознае с естеството на различните сфери и пътища, по които те биха могли да поемат, и успоредно с това да развие ключови умения, полезни за бъдещото им професионално развитие.

Етап 1 – Кариерно ориентиране. Всички знаем колко трудно ни е било да решим какви бихме искали да станем „когато пораснем”. Взимането на такова решение особено в тази ранна възраст е стресиращо и много ученици го избягват докато накрая не запишат нещо просто защото „трябва”. Целта на първия етап от програмата ADVANCE in Skills е да помогнем на учениците ни да идентифицират силните си страни и да ги запознаем с възможностите, които имат пред себе си, за да насочим вниманието им към процеса, който им предстои. Така, без да бъдат притискани от по-ранен етап биха могли да получат обща информация относно различни предмети които ги вълнуват и възможностите за кандидатстване в университети както у нас така и в чужбина.

  1. My Strengths and Weaknesses;
  2. Choosing a Subject;
  3. Choosing University;

Етап 2 – По пътя на успешна кандидатура

Често се случва да знаем какво искаме да учим, но да сме подценили сложността на процеса за кандидатстване, мислейки, че най-трудното е взимането на самото решение. За съжаление обаче, обикновено конкуренцията е голяма и би било добре да сме запознати с това какво ни очаква от по-рано за да имаме времето да се подготвим качествено. Етап 2 има за цел да запознае учениците с някои изисквания относно подготовката при кандидатсване в университет или за работа. Тук влизат компоненти като как да подготвим своето мотивационно писмо, как да напишем своето CV или портфолио, как да се справим успешно на интервю и да оставим добро и запомнящо се първо впечатление. Всички тези компоненти са от изключително значение когато кандидатстваме в така желания университет.

  1. How to write a Motivational or Cover letter;
  2. How to prepare a portfolio or CV;
  3. How to prepare for an interview;

Етап 3 – Развитие на професионални умения

Етап 3 на програмата ADVANCE in Skills цели да развие някои ключови умения у учениците които ще са от голяма полза в по-нататъшното им развитие. Фокусът пада върху академични умения и проследява процеса при подготовка на курсова работа. Тъй като университетския тип на обучение се различава доста от гимназиалния ние искаме да подготвим учениците за тази промяна. Докато в гимназията фокусът пада повече върху пасивния метод на обучение в университета се очаква ученикът да е главното действащо лице следователно много често те ще се сблъскват с подготовката на различен тип курсови работи. Този етап от нашата програма започва с информация относно как лесно учениците могат да се сдобият с достоверна и академично приета информация, как да отсеят най-важното и нужно от нея. Продължава като обръща голямо внимание върху това как правилно се цитира когато се използва чужд труд. Преминава през някои ключови момента при подготовката на успешна презентация и завършва с един практически семинар на който учениците успяват да упражнят своето критично мислене, уменията си за бързо и ефективно решаване на проблем и екипната си работа.

  1. How to make a research and reference correctly Escape plagiarism!
  2. How to make a successful and effective presentation
  3. Workshop : Are you a Team Player? (Test your critical thinking, problem solving and time management)

Попитай ни
ПлискаБели БрезиЛозенецЛюлинМладостКаблешковОнлайн