Image--0

ISO 9001:2015

От юли 2017 г. Образователен център АДВАНС е сертифициран по Стандарт ISO 9001:2015Системи за управление на качеството.

Сертификатът за качество удостоверява, че АДВАНС доставя на своите клиенти образователна услуга, отговаряща на всички изисквания и приложими нормативни актове.

В допълнение, Образователен център АДВАНС се задължава да се стреми да постига все по-голяма удовлетвореност сред клиентите, доставчиците и партньорите си, чрез прилагане на инструментите на системата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Попитай ни
ПлискаБели БрезиЛозенецЛюлинМладостКаблешковОнлайн