Image--0
Image--1

Корпоративна социална отговорност

Още от създаването си Образователен център АДВАНС осъзнава потребността и смисъла на корпоративната социална отговорност, позовавайки се на мисията си и изповядвайки ценностна система в подкрепа на устойчивото развитие на света в лицето на образователната система.

АДВАНС е изградил и непрестанно надгражда устойчиви корпоративно социални политики в качеството на взаимоотношенията си с обществото в лицето на служители, държавни и общински училища (местната общност), клиенти, доставчици и други заинтересовани страни.

Децата и подрастващите, които ежедневно демонстрират пред нас своята уникална същност, са подкрепяни от Образователен център АДВАНС чрез множество инициативи и проекти, свързани с развитието на личността, като:

– Програмата ADVANCE in Life, която изгражда и развива у нашите деца  и подрастващи емоционална интелигентност и социални умения с цел да се справят по-лесно с предизвикателствата на живота;

– Програмата ADVANCE in Skills  има за цел да подпомогне гимназистите да се ориентират в професионален план, като ги запознае с естеството на различните сфери и пътища, по които те биха могли да поемат, и успоредно с това да развие ключови умения, полезни за бъдещото им професионално развитие.

– Стипендиантската програма ADVANCE in Life, която е ориентирана към изявени в сферата на науката, изкуството и спорта ученици, и насърчава техния напредък и мотивация за все по-успешна реализация;

– Програмата ADVANCE Captaincy Experience, насочена към тийнейджъри от 15 до 18 годишна възраст, която насърчава аналитично и критично мислене, справяне с непредвидени ситуации и изграждане на лидерски умения, като необходимост за усъвършенстването на отделната личност и в подкрепа на стремежа към изграждане на социална отговорност в процеса на тяхното съзряване и интегрирането им в обществото.

И не на последно място, Образователен център АДВАНС е създал и поддържа добри трудови практики и достойни условия на труд за членовете на екипа си, като показателите за работата са с ясна дефиниция за приложимост, програми за обучения и атестация на служителите.

Попитай ни
ПлискаБели БрезиЛозенецЛюлинМладостКаблешковОнлайн