advance-in-english_1_

Английски за деца

Програма KIDS – за ученици от 1 до 4 клас

Програмите Kids 1, Kids 2 и Kids 3 са специално разработени съобразно нуждите на децата на тази възраст, като основната им цел е създаване на мотивация за изучаване на езика и плавно изграждане на езикова грамотност за постигане на трайни и качествени знания. Децата се обучават в групи само с връстници, които имат еднакво ниво на познания по езика – от абсолютно начинаещи до напреднали. Темите, които са застъпени в учебните програми, са съобразени с психологическото и интелектуално развитие на децата в съответната възраст и са близки до техните интереси, ежедневие и околна среда. Всяка една от програмите е изключително богата на лексика, граматични структури и езикови функции и интегрира равностойно развиване на четирите езикови умения – от слушане и говорене към четене и писане.

В допълнение към обучението по английски език, децата работят и по програма ADVANCE in Life, където се учат на:

  • Изграждане на чувство за взаимопомощ
  • Възпитаване на уважение и взаимопомощ в семейството
  • Изграждане на чувство за честност и откровеност
  • Изграждане на чувство за приемане с достойнство на победи и загуби
  • Развиване на креативност

При завършване на курса, обучаемите получават сертификат за постигнато ниво на владеене на езика.

Попитай ни