Английски за деца

Програма LITTLE KIDS – за деца в предучилищна възраст

Основна цел на програмите Little Kids 1 и Little Kids 2 е да развият у малките деца любов към английския език. По лесен и изключително забавен начин децата правят първите си стъпки в изучаването на езика. Те научават думи, словосъчетания и кратки изречения по теми от заобикалящия ги свят, които едновременно стимулират детското въображение и творческото мислене и разширяват общата им култура, спомагат както за изграждането на положителна ценностна система, така и за развиването на необходимите по-късно ученически навици.

В допълнение към обучението по английски език, децата работят и по програма ADVANCE in Life, където се учат на:

  • Учтиво поведение към околните
  • Изграждане на чувство за отговорност, уважение и взаимопомощ
  • Изграждане на чувство за толерантност, зачитане на чуждо мнение и споделяне на своето
  • Изграждане на положително отношение към училище и ученето като цяло
  • Увереност в собствените си способности

При завършване на курса, обучаемите получават сертификат за постигнато ниво на владеене на езика.

Попитай ни
ПлискаБели БрезиЛозенецЛюлинМладостКаблешковОнлайн