Сертификатна подготовка

Сертификатите на Кеймбридж за владеене на английски език са най-престижната и ползваща се с огромна популярност квалификация за изучаващите английски като чужд език в цял свят.

Притежанието на сертификат на Кеймбридж служи за прием в университети в България и чужбина или като доказателство за нивото на английски език пред работодатели и различни видове международни организации.

Сертификатите на Кеймбридж се разделят на сертификати за деца (Sarters, Movers, Flyers) и сертификати за тийнейджъри и възрастни (KET for Schools/KET, PET for Schools/PET, FCE, CAE, CPE).

Учениците на Образователен център ADVANCE се подготвят за сертификатите Sarters, Movers, Flyers, KET for Schools и PET for Schools безплатно, а самата подготовка се провежда в началото на месец юни.

Попитай ни