Английски за тийнейджъри

Програма TEENS – за ученици от 5 до 12 клас

Програмите Teens 1, Teens 2, Teens 3, Teens 4 и Teens 5 представляват истинско предизвикателство за съвременните тийнейджъри изучаващи английски език, като основната идея залегнала при създаването им е да изгради, затвърди и надгради знанията на подрастващите чрез забавни и интригуващо поднесени теми, които вълнуват всеки на тази възраст и създават баланс между образователните ценности и атрактивен начин на представянето им. Това води до естествена мотивация за развиване и усъвършенстване на основните езикови умения: четене, слушане, говорене и писане.

В допълнение към обучението по английски език, учениците в тийнейджърска възраст работят и по програма ADVANCE in Life, където:

  • Придобиват знания и умения за професионално ориентиране
  • Развиват своите комуникационни умения
  • Работят по проекти и подготовка на презентации
  • Изграждат чувство на социална отговорност
  • Добиват увереност в собствените си способности

При завършване на курса, обучаемите получават сертификат за постигнато ниво на владеене на езика.

Попитай ни