advance-academy_
advance-academy_1_

Английски за възрастни

Интензивно обучение за работещи

Програмата за работещи ADVANCE in English се провежда съобразно комуникативния метод на преподаване, който изисква активно участие на обучаемите в процеса на усвояване на езика чрез дискусии, симулации, ролеви игри и др.

Face2Face е програма по общ английски език в 5 нива, чиято актуална тематика и балансирано интегриране на четирите езикови умения напълно отговарят на потребностите на съвременния човек от английски език като средство за максимално ефективна комуникация в устна и писмена форма, както в ежедневието, така и в делова среда. Типичната за тази възрастова група езикова бариера се преодолява лесно чрез непрестанно практикуване на придобитите в час знания, които се превръщат в реални умения за свободно общуване на различни теми.

Програмата за отделните нива е в съответствие с Общата европейска езикова рамка и е ориентирана към подготовката на обучаемите и успешно полагане на съответните изпити на Университета Кеймбридж.

При завършване на курса, обучаемите получават сертификат за постигнато ниво на владеене на езика.

 

Попитай ни