Image--0
Image--1

Социална отговорност

Добрата новина от последните десет години на научни изследвания е, че социалните умения се придобиват! Чрез учене, децата могат да развият емоционална интелигентност, спонтанност и креативност, които да им помагат да изразяват своята уникална същност. Без съмнение, децата с по-добри социални умения, се справят по-лесно с предизвикателствата на живота – развиват по-добри взаимоотношения, справят се по-добре в училище, имат по-висока самооценка и увереност в собствените си способности и като цяло са по-добри комуникатори.
Ето защо създадохме програма ADVANCE in Life. Целта на програмата е, чрез активни методи за учене, като ролеви игри, дискусии, визуални стимулации, презентации и проекти да помогнем на нашите ученици да изградят:
– себепознание;
– умения за себепредставяне;
– умения за разпознаване и изразяване на емоциите;
– по-висока самооценка;
– самоконтрол;
– умения за работа в екип;
– приемане и толерантност към различните от тях;
– емпатия (съпричастност) към околните;
– умения за създаване и поддържане на приятелства;
– умения за справяне в конфликтни ситуации;
– себеотстояващо поведение;
– умения за приемане на победи и загуби;
– вземане на решения;
– развиване на творчески умения.
Чрез програма ADVANCE in Life децата и юношите развиват увереност, себеуважение и желание да общуват и да изразяват себе си.
Програма ADVANCE in Life е интегрирана част от обучението по английски език, съобразена е с различните възрастови групи и включва три модула, “Моето АЗ” (I, Me and Myself), “Аз и Другите” (Me and the Important Others), “Аз и заобикалящата ме среда” ( Me and the Environment), разпределени в 20 учебни часа.
ADVANCE in Life е авторска програма на Образователен център АДВАНС. Тя е първата по рода си социална програма, създадена като компонент от чуждоезиковото обучение и адаптирана специално за български ученици.
Създаването на програма ADVANCE in Life за нас е кауза и ние сме горди да бъдем пионери в нейното реализиране!

Попитай ни
ПлискаБели БрезиЛозенецЛюлинМладостКаблешковОнлайн