КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ДЕТЕТО МИ?

АДВАНС провежда родителски срещи два пъти годишно, за които получавате предварителна информация за ден и час на провеждането им.