ПРИ ЗАВЪРШЕН КУРС ПОЛУЧАВА ЛИ СЕ СЕРТИФИКАТ ЗА НИВО?

Да. При успешно завършен курс на обучение по английски език, детето получава сертификат с определено ниво на владеене на езика съгласно Общоевропейската езикова рамка.