С КАКВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ СА ЗАНЯТИЯТА?

В зависимост от нивото на обучение на Вашето дете часовете ще бъдат от 1,5 до 2,5 учебни часа. Един учебен час е 40 минути.