Image--0

Стипендии

Стипендиантската програма „ADVANCE in Life” е породена от стремежа ни да поощряваме децата, които полагат усилия и постигат напредък в различни области, и да популяризираме техните успехи. Тя е в подкрепа на нашата кауза за развитие на личностния напредък на децата и е в допълнение към нашата социална програма „ADVANCE in Life”.

Образователен център АДВАНС си партнира с редица държавни и общински училища и предоставя стипендии за целогодишно обучение по английски език на изявени ученици в областите на науката, изкуството или спорта, които със своите постижения са лица на училището, в което се обучават, и са пример за своите съученици.

Изборът на стипендианти се извършва от педагогическия екип на училищата, с които АДВАНС е в партньорски взаимоотношения, като децата, кандидати за стипендия, трябва да притежават лични успехи и да са получили призови отличия в изброените по-горе области.

До момента Образователен център АДВАНС е подкрепил с пълна стипендия за обучение по английски език над 100 деца.

Стипендианти 2014-2015 г. – ТУК

Стипендианти 2015-2016 г. – ТУК

Стипендианти 2016-2017 г. – ТУК

Стипендианти 2017-2018 г. – ТУК

Стипендианти 2018-2019 г. – ТУК

Стипендианти 2019-2020 г. – ТУК

Стипендианти 2020-2021 г. – ТУК

Стипендианти 2021-2022 г. – ТУК

Попитай ни
ПлискаБели БрезиЛозенецЛюлинМладостКаблешковОнлайн