За уроците извън учебниците

Учене. Нещото, което всеки един от нас започва да прави от самото си раждане. Учим се да издаваме звуци, след това да проговорим, учим се да лазим, а след това да проходим. Докато сме се усетили е дошло време за …