Тормозът в училище и как да го предотвратим

Тормозът в училище е тема, засягаща целият свят, а също така, е и един от най-големите проблеми.
Случаите на тормоз често биват игнорирани или толерирани от учителите и децата, когато са …

Вълнуващият свят на игрите: ключът към ефективното обучение по английски език

Първият въпрос, който получавам от учениците когато вляза в час, е: „Мис, днес ще играем ли игри?“. Моят отговор е винаги положителен, тъй като мога смело да твърдя, че игрите …

За уроците извън учебниците

Учене. Нещото, което всеки един от нас започва да прави от самото си раждане. Учим се да издаваме звуци, след това да проговорим, учим се да лазим, а след това да проходим. Докато сме се усетили е дошло време за …

Игрите и ролите като неизменна част от учебния процес / Формулата за успех в класната стая

Игрите и ролите като неизменна част от учебния процес / Формулата за успех в класната стаяАвтор: Никол Николова За успешното протичане на учебния час, както и усвояването на новоизучения материал…